pozyczki online

Wszystkich interesujących się historią naszej dzielnicy zapraszamy do czytelni na wystawę „Dworki i pałace Nowej Huty”. Zanim wybudowano Nową Hutę  z kombinatem metalurgicznym, szarymi osiedlami mieszkaniowymi i szerokimi ulicami ludzie żyli tu w spokojnych wsiach podkrakowskich.

Dzięki zakazowi stawiania nowych budynków w tzw. "strefie ochronnej" kombinatu, na terenie Nowej Huty zachowały się liczne dwory i pałace. Do najciekawszych  które znalazły się na wystawie należą:  siedziba Kirchmayerów w Pleszowie, rezydencja Badenich z siedemnastowiecznym lamusem w Branicach,  dwory Popielów w Ruszczy i Badenich w Wadowie, dwór Mycielskich w Łuczanowicach, pałac Wodzickich w Kościelnikach, dworek Jana Matejki w Krzesławicach oraz dworek w Bieńczycach i willa Rogozińskich w Mogile.