pozyczki online

TEMATYKA PRACY PLASTYCZNEJ: należy wykonać pracę (plakat, ilustracja, okładka), w której zaprezentujecie swoją ulubioną książkę
TECHNIKA WYKONANIA: do wyboru: kredki, ołówek, pastele, farby itp.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 15.01.2018 r., biblioteka szkolna
WARUNKI UCZESTNICTWA: pracę należy wykonać samodzielnie, na odwrocie musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę i tytuł książki
OCENA: oceniając będą brane pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość, oryginalność, staranność
NAGRODY: najciekawsze prace zostaną nagrodzone