pozyczki online

12.12.2015 w sobotę, w przeddzień rocznicy wybuchu stanu wojennego w Polsce, p. dyr Małgorzata Kozak - Zasadni i p. Sylwia Jagielska wraz z pocztami sztandarowymi obu szkół naszego zespołu, przybyły pod pomnik Solidarności - "Bądź wierny, idź". Znajduje się on w centrum Nowej Huty, po południowej stronie pl. Centralnego.
    Pomnik, jak informuje tablica, jest poświęcony „pamięci uczestników pierwszych zrywów solidarnościowych i wszystkich tych bezimiennych, którzy jako pierwsi w okresie powojennym stanęli do walki w obronie wiary, praw pracowniczych i godności ludzkiej”
    Wraz z honorowym majorem Wową Brodeckim i „KRAKOWSKIM SZWADRONEM UŁANÓW im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”, któremu dowodził rtm. Henryk Bugajski – złożono pod pomnikiem kwiaty i chwilą ciszy upamiętniono tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.