pozyczki online

Wystawa  zaprezentowana w czytelni omawia następujące zagadnienia: początki filmu od pionierów kina niemego, pojawienie się kina dźwiękowego i kolorowego, etapy powstawania filmu itp. Szczególnie dużo miejsca poświęcono gatunkom filmowym.

20 października z powodu wyborów do samorządu uczniowskiego, zakotłowało się na korytarzu. Pani Katarzyna Prokopiak, która jest opiekunem samorządu, miała wszystko przemyślane...

14 października, Dzień Edukacji Narodowej, był dla uczniów Gimnazjum nr 45 im. Powstańców Warszawy i XVI Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego wydarzeniem bardzo uroczystym i poruszającym.