pozyczki online

Nasze gimnazjum posiada nowoczesną i dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, która służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej.

Posiadamy bogaty księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, albumy itp. Mamy duży wybór literatury popularnonaukowej z poszczególnych dziedzin wiedzy oraz literaturę beletrystyczną polską i obcą.  Duża część zbiorów to lektury i podręczniki dla gimnazjalistów.

Praca biblioteki oparta jest na systemie komputerowym programu MOL. W wypożyczalni znajdują się cztery stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Nasza czytelnia jest doskonałym miejscem do nauki, przygotowuje ucznia do samokształcenia, wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Sala multimedialna wyposażona jest w komputery, wielofunkcyjne urządzenie kopiujące oraz  w telewizor, odtwarzacz VHS i DVD.

Czytanie książek rozwija wyobraźnię, rozwija wrażliwość na piękno języka, daje radość i zaspakaja ciekawość poznawania świata. Zachęcamy wszystkich do czytania  książek i dzielenia się swoimi wrażeniami z lektury. Bo jak pisała Wisława Szymborska:

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”