pozyczki online

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

zebranie

konsultacje


19 września 2017 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

28 listopada 2017 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

2 stycznia 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00


6 marca 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

10 kwietnia 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

29 maja 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


21 grudnia 2017 r.

Koniec klasyfikacji gimnazjum


23 - 31 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna


12 lutego - 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe


29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


22 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

18 kwietnia 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2017 r.

4 maja 2017 r.

7 maja 2018 r.

8 maja 2018 r.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

13 października 2017 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


10 listopada 2017 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości


22 grudnia 2017 r.

Wigilie klasowe


27 kwietnia 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja


22 czerwca 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego


TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna

18 kwietnia 2018 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

godz. 9:00

z zakresu języka polskiego

godz. 11:00


b) część matematyczno-przyrodnicza

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 9:00

z zakresu matematyki

godz. 11:00


c) język obcy nowożytny

20 kwietnia 2018 r. (piątek)

na poziomie podstawowym

godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00


Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu

15 czerwca 2018 r.

Data wydania zaświadczenia

22 czerwca 2018 r.