pozyczki online

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

zebranie

konsultacje


11 września 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

20 listopada 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

8 stycznia 2019 r.

godz. 17:30

godz. 18:00


2 kwietnia 2019 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

10 kwietnia 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00

28 maja 2018 r.

godz. 17:30

godz. 18:00


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


20 grudnia 2018 r.

Koniec klasyfikacji gimnazjum


23 - 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna


14 stycznia - 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe


18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna


21 czerwca 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 listopada 2018 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

6 maja 2019 r.

7 maja 2019 r.

8 maja 2019 r.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE

12 października 2018 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


9 listopada 2018 r.

Rocznica Odzyskania Niepodległości


21 grudnia 2018 r.

Wigilie klasowe


30 kwietnia 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja


21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego


TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

godz. 9:00

z zakresu języka polskiego

godz. 11:00


b) część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych

godz. 9:00

z zakresu matematyki

godz. 11:00


c) język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym

godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00


Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu

15 czerwca 2019 r.

Data wydania zaświadczenia

21 czerwca 2019 r.