pozyczki online

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Kozak Zasadni

Dyrektor

Wicedyrektor szkoły

mgr Agata Ciepichał

Wicedyrektor

mgr Anacik Agnieszka  biblioteka

mgr Barańska Renata   matematyka, wychowawca klasy IIIa
 
mgr Biela Adrian  pedagog

mgr Borońska-Dąbroś Małgorzata    geografia

mgr Borgiasz Barbara   wychowanie fizyczne

mgr Jagielska Sylwia  religia

mgr Janik Bożena   historia

mgr Kamoda Renata   muzyka, sztuka, plastyka
 
mgr Korzonkiewicz Anna  j. polski

mgr Kulesza Marzena   j. angielski

mgr Ogar Anna Wiktoria    j. hiszpański
 
mgr Sauer-Kołodziejczyk Małgorzata   j. niemiecki
 
mgr Strug-Urbanek Krystyna   j. polski, wychowawca klasy IIa

mgr Szulc Lucyna   biblioteka

mgr Szyndler Barbara   WOS, WDŻ, wychowawca klasy IIIb
 
mgr Śliwa Katarzyna   fizyka, technika, wychowawca klasy IIb

mgr Śmiałowska Ewa   j. angielski
 
mgr Tarczyńska Katarzyna  wychowanie fizyczne

mgr Tylek Dariusz  edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Uchacz Marianna  j. angielski
 
mgr Wołownik Stanisław  chemia, fizyka

mgr Ziółkowski Józef  wychowanie fizyczne

mgr Żądło Halina   pedagog