pozyczki online

Ia - klasa sportowa - koszykarska

wiodący język obcy

język angielski

proponowany dodatkowy
język obcy

język niemiecki
język hiszpański
język włoski

dodatkowe informacje
o grupie rekrutacyjnej

oddział z programem autorskim

10 godzin wychowania fizycznego (na terenie gimnazjum oraz w hali sportowej pod kierunkiem nauczyciela i trenerów klubowych)

starty w zawodach ligowych

obozy letnie i zimowe


Ib - klasa ogólnodostępna - wojskowa

wiodący język obcy

język angielski

proponowany dodatkowy
język obcy

język niemiecki
język hiszpański
język włoski

dodatkowe informacje
o grupie rekrutacyjnej

zajęcia z zakresu wojskowości prowadzone przez Jednostkę Strzelecką „Strzelec”

zajęcia z samoobrony

zajęcia na strzelnicy


Ic - klasa ogólnodostępna - z dodatkowym programem podróżniczym

wiodący język obcy

język angielski

proponowany dodatkowy
język obcy

język niemiecki
język hiszpański
język włoski

dodatkowe informacje
o grupie rekrutacyjnej

zajęcia z zakresu geografii - podróżnictwa prowadzone przez nauczycieli i specjalistów

udział w wycieczkach i wyjazdach


Id - klasa ogólnodostępna - z dodatkowym programem artystyczno-teatralnym

wiodący język obcy

język angielski

proponowany dodatkowy
język obcy

język niemiecki
język hiszpański
język włoski

dodatkowe informacje
o grupie rekrutacyjnej

zajęcia teatralne i artystyczne prowadzone przez nauczycieli gimnazjum na terenie szkoły i poza nią oraz zajęcia ze specjalistami

udział w konkursach teatralnych i artystycznych


Oferujemy:

  • wysoką jakość nauczania w dobrze wyposażonych salach - profesjonalne pracownie językowe, tablice multimedialne, pracownie przedmiotowe;

  • zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w sali gimnastycznej, w szkolnej siłowni i sali fitness;

  • możliwość rozwoju zainteresowań w ramach kół przedmiotowych;

  • zajęcia wyrównawcze z nauczycielami wszystkich przedmiotów;

  • w cyklu trzyletnim zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego;

  • naukę na jedną zmianę;

  • życzliwą i twórczą atmosferę.